Regelhulp: Leerlingenvervoer.NU

Heel handig, die omvangrijke Impactive Kennisbank. Maar pas écht onderscheidend en uniek zijn onze regelhulpen. Deze geven niet alleen informatie maar verzorgen de complete aanvraag en zelfs de complete besluitvorming. Onze regelhulpen bouwen voort op de KCC scripts en brengen ‘100% digitaal’ binnen het bereik van uw gemeente. Automatische beschikkingen zonder menselijke tussenkomst? Geen toekomstmuziek, maar vandaag al mogelijk! Natuurlijk kunt u besluiten stapsgewijs naar dit ultieme serviceniveau toe te groeien. Ú bent en blijft ‘in control’. 


Leerlingenvervoer.NU: bespaar minimaal 30%

Herkent u dit? Uw gemeente wil:

 • Ouders en scholen worstelen ieder jaar met de aanvraag.
 • De piekbelasting in de zomer is ieder jaar een probleem.
 • U wilt eerlijk besparen op leerlingenvervoer.
 • U wilt het afhandelingsproces optimaliseren.
 • De aanwezige kennis over leerlingenvervoer is beperkt.

Maakt complex eenvoudig
De regelgeving rond leerlingenvervoer is complex. Honderden regels, uitzonderingen en gegevens leveren in combinatie duizenden varianten aan uitkomsten op. Voor ouders is dit niet meer te volgen. Voor gemeenten is het niet langer doenlijk de aanvragen op papier uit te voeren. Toch gebeurt dat nog steeds. Gevolg? Veel onvolledig of onjuist ingevulde formulieren en uw gemeente is nodeloos veel tijd en geld kwijt aan de afhandeling van de aanvragen.

De regelhulp Leerlingenvervoer.NU van Impactive biedt een elegante oplossing. Alle kennis van de regels rond leerlingenvervoer is hier in opgenomen. Zowel de aanvragende ouder als de afhandelaar binnen de gemeente hoeft geen kennis van uw verordening te hebben. Op de gebruiksvriendelijke website stelt deze regelhulp alleen eenvoudige vragen waarmee een ouder de situatie van een individuele leerling snel in kaart brengt. Leerlingenvervoer.nu bepaalt  direct welke regels wel en niet van toepassing zijn. Gevolg? Aan het einde van het aanvraagtraject is de beslissing al bekend. Alleen een marginale toetsing van de ingevulde gegevens is nog nodig. Tel uit uw winst!

Garantie
U kunt Leerlingenvervoer.NU ook afnemen op basis van ons unieke garantieaanbod. We rekenen met u af op basis uw daadwerkelijke besparingen. Zo loopt u geen enkele risico.

"Wat ik vroeger in 3 uur deed, kan nu in 3 minuten"

Leerlingenvervoer.NU van Impactive voorkomt willekeur en bespaart de gemeente veel tijd en geld.

Ontlasting van de eigen organisatie
Kenmerk van de aanvragen leerlingenvervoer is dat deze jaarlijks in een korte periode binnen komen en snel moeten worden afgehandeld. Dit vergt een tijdelijke herschikking van taken om voldoende formatie vrij te maken voor de afhandeling van de aanvragen. Met de toepassing van onze regelhulp kunt u fors besparen op de benodigde inzet. Het bespaart u niet alleen personele inzet, maar ontlast u van de jaarlijks terugkerende noodzaak tot herschikking van taken en prioriteiten. 

Leerlingenvervoer.NU bestaat uit de standaardtoepassing op basis van de VNG-modelverordening met daarbij de volgende aanpassingen voor uw gemeente:

 • Vormgeving in de stijl van uw website en intranet.
 • Toegang tot online beheeromgeving of koppeling met uw administratiesysteem of midoffice.
 • Inhoudelijke aanpassingen zijn onder andere: 
  • Gemeentenaam en contactgegevens.
  • Drempelafstanden en bedragen.
  • Leeftijdsgrens waarop kind zelfstandig met OV kan gaan.
  • Maximum reistijd OV waarborgen eigen vervoer vergoed.
  • Minimale reistijdverkorting bij eigen vervoer.
  • Jaarvergoedingsbijdrage fiets, bromfiets en auto.
  • Zonetarieven OV.
  • Afstandsberekeningen tussen woonlocatie en school.

 


 

De voordelen op een rij

Drastisch vereenvoudigd
       afhandelingsproces. Aanvragen
       is in 90% van de gevallen
       gelijk aan direct beslissen

30% tot 70% besparing op
       uitvoeringskosten

Altijd dezelfde uitkomst in
       dezelfde gevallen

Inclusief handmatig admini-
       stratief systeem voor de
       afhandeling van aanvragen,
       maar ook direct koppelbaar
       aan uw zakensysteem

Aangepast aan uw gemeen-
       telijke verordening Leerlingen-
       vervoer