Regelhulp: InkomensAssistent

Heel handig, die omvangrijke Impactive Kennisbank. Maar pas écht onderscheidend en uniek zijn onze regelhulpen. Deze geven niet alleen informatie maar verzorgen de complete aanvraag en zelfs de complete besluitvorming. Onze regelhulpen bouwen voort op de KCC scripts en brengen ‘100% digitaal’ binnen het bereik van uw gemeente. Automatische beschikkingen zonder menselijke tussenkomst? Geen toekomstmuziek, maar vandaag al mogelijk! Natuurlijk kunt u besluiten stapsgewijs naar dit ultieme serviceniveau toe te groeien. Ú bent en blijft ‘in control’. 


Waarom is de InkomensAssistent nodig?

Herkent u dit?

 • Het aanvragen van bijstand en andere inkomensondersteuning moet efficiënter en effectiever: met minder mensen meer en betrouwbare beslissingen nemen.
 • Aanbieden van inkomensondersteuning moet klantgerichter maar ook scherper en preventiever.
 • Welke voorliggende voorzieningen zijn voor de aanvrager van toepassing zodat een gemeentelijke uitkering niet nodig is?
 • Hoe komt aanvrager weer snel aan het werk?

Kies dan voor de regelhulp InkomensAssistent.

De regelhulp InkomensAssistent biedt u de mogelijkheid de intake van aanvragen en afhandeling voor inkomensondersteuning via bijstand, aanvragen bijzonder bijstand en vergelijkbare regelingen, verregaand te digitaliseren. Dit is voor de aanvrager niet alleen makkelijk, maar voor u als gemeente scheelt dit zeker 80%  van het werk. Waarom heeft u deze regelhulp eigenlijk nog niet?

Wat is de InkomensAssitsent?
De regelhulp bestaat allereerst uit een Profiel waarmee de we alle relevante informatie van de aanvrager voor een uitkering in kaart brengt. Autoriseren van de aanvraag gaat via DigiD. Op grond van de autorisatie gebruikt de reglhulp alle informatie die de gemeente al heeft via het GBA, DkD of gegevensmagazijn om de antwoord voor in te vullen. De aanvrager kan vooringevulde informatie aanpassen. Zo ontstaat een betrouwbaar profiel de aanvrager. Op basis hiervan zoekt de InkomensAssustent de ondersteuning waarvoor de aanvrager mogelijk in aanmerking komt en vraagt vervolgens door om te kunnen beoordelen of de aanvraag hiervoor rechtmatig is. Aan het eind van het traject kan de aanvrager documenten uploaden en de aanvraag digitaal verzenden.

Welke kennis zit er in de InkomensAssistent?
Alle kennis die nodig is voor het beoordelen van de aanvraag en wel op het juiste moment. Is de aanvrager te jong of heeft hij geen geldige verblijfstitel dan krijgt hij direct hierover uitsluitsel en hoeft hij verdere vragen niet meer te beantwoorden. Leidt zijn persoonlijk profiel wel tot mogelijke ondersteuning, dan zoekt de InkomensAssistent naar de relevante regelgeving. Dit kan zijn: PW-levensonderhoud of bijzondere bijstand. De InkomensAssistent vraagt de klantspecifieke situatie verder uit op basis van de regelgeving van de verschillende voorzieningen en komt aan het eind tot een conclusie.

Voordeel voor de aanvrager
Het aanvragen van een uitkering is doorgaans een emotioneel moment voor de aanvrager.

 • Dat hij dit thuis in eigen tempo kan doen is zonder meer klantvriendelijk.
 • Overbodige vragen worden niet gesteld.
 • Reeds beschikbare informatie (via koppelingen) hergebruikt.
 • Hij hoeft geen aanvraag voor een specifieke uitkering te doen. De InkomensAssistent zoekt automatisch de uitkering die bij hem past
 • Hij kan de InkomensAssistent tussentijds onderbreken als hij nadere informatie moet achterhalen  en weer doorgaan als hij die heeft.
 • Hij hoeft niet een uitgebreid formulier in te vullen als blijkt dat hij op grond van discriminerende criteria sowieso niet in aanmerking komt voor ondersteuning.
 • Hij krijgt een op zijn specifieke situatie toegespitste informatie over zijn rechten.


Voordeel voor de gemeente

 • Kansloze aanvragen komen niet meer binnen.
 • Een groot deel van de afhandeling vindt binnen de InkomensAssistent plaats: in veel gevallen is een automatische beschikking mogelijk!
 • Alle informatie is digitaal: hierdoor is het mogelijk veel statistische informatie te verkrijgen. Maar ook gebruik te maken van deze informatie bij heraanvragen, bijvoorbeeld draagkrachtberekening bij bijzondere bijstand.
 • Uw organisatie kan zich volledig richten op uitzonderlijke gevallen. Dit betekent aan de ene kant een kwaliteitsverbetering van dienstverlening, terwijl aan de andere kant een forse vermindering van de formatie mogelijk is.
 • De InkomensAssistent betaalt zich zelf binnen een jaar terug.

We horen u denken: waarom hebben wij deze regelhulp nog niet? Wij denken daar net zo over!


 

De voordelen op een rij

U bent altijd actueel
U werkt snel en klantgericht
U levert maatwerk

U werkt efficiënt en effectief

U werkt binnen de begroting